l0.cm

こんにちは!

連絡窓口

Twitter:@kinugawamasato
Blog(ja):Masato Kinugawa Security Blog
Blog(en):MKSB(en)
Mail:masatokinugawa (at) gmail.com
Twitter2:@10cm(セキュリティ以外)
Mail2:x (at) l0.cm (セキュリティ以外の連絡)

研究・発表資料

趣味


Shota Kato(a.k.a Masato Kinugawa)